MENU

Obchodné podmienky

Nižšie sú uvedené obchodné podmienky obchodnej spoločnosti
OUTLET ESHOPS s.r.o.
so sídlom Tvrdého 500/3, 602 00 Brno

identifikačné číslo: 03704611
Zapísané v obchodnom registri vedenom Krajským soudem v Brně, spis C 86392
pre predaj tovaru prostredníctvom on-line obchodu umiesteného na internetovej adrese www.OutletExpert.sk

A. Záväzky predávajúceho

Predávajúci sa zaväzuje, že bude kupujúcim dodávať:

 1. Iba ten tovar, ktorý si kupujúci objednal prostredníctvom internetového obchodu www.OutletExpert.sk, ktoré je s vyobrazeným tovarom v zhode v maximálnej možnej miere (drobné odchýlky farieb sú možné vďaka drobnému zkresleniu farieb, ku ktorému môže dôjsť pri digitalizácii).
 2. Tovar, ktorý je v súlade s normami a predpismi platnými na území Slovenska a je originálneho povodu.
 3. Doklad o predaji - v každom balíku nájdete popri objednanom tovare tiež doklad o zaplatení s rozpísanou cenou za jednotlivé položky.

Ďalej sa predávajúci zaväzuje, že:

 1. Bude komunikovať s kupujúcim o jeho objednávke, tj. bude ho informovať elektornickou poštou o prijatí objednávky, jej expedícii a prijatí platby za tovar.
 2. V prípade, že nie je možné splniť dodacie lehoty stanovené v internetovom obchode www.OutletExpert.sk, bude o tomto stave kupujúci informovaný včas a bude s ním konzultovaný ďalší postup.
 3. Bude informovať o aktualizácii stránky.
 4. Bude pred potvrdením objednávky zverejňovať pravdivé a konečné ceny, ktoré kupujúci zaplatí za tovar, vrátenie DPH a ceny za dopravu a balné.
 5. Spotrebiteľ (podľa § 2 písm. a) zákona č. 250/2007 Z. z.) má v súlade s ust. §7 odsek 1 zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľaprávo odstúpiť od zmluvy bez udania dôvodu v lehote štrnástich dní od prevzatia tovaru. Formulár pre odstúpenie od zmluvy si môžete stiahnuť tu (PDF). Podrobné informácie o vrátení, výmene alebo reklamácii nájdete tu.
 6. Tovar prosím odošlite na adresu pre reklamácie najlepšie v pôvodnom obale, kompletný a nepoškodený. Tovar nie je možné vrátiť na dobierku, akýkoľvek takto vrátený tovar nebude predávajúcim prevzatý. Pri splnení týchto podmienok bude reklamácia vybavená podľa zákona. Pri nesplnení niektorej z vyššie uvedených podmienok nebude v súlade s uvedeným zákonom akceptované odstúpenie od spotrebiteľskej zmluvy a tovar bude vrátený späť na náklady odosielajúceho.
 7. Osobné údaje kupujúceho bude predávajúci chrániť v maximálnej možnej miere a neposkytne ich žiadnym iným subjektom, ak to nie je nutné k doručeniu objednávky (napr. prepravná služba).

B. Práva a povinnosti kupujúceho

 1. Kupujúci je povinný uviesť správnu a úplnú poštovú adresu, na ktorú má byť objednaný tovar odoslaný
 2. Kupujúci je povinný prebrať objednaný tovar a zaplatiť celkovú cenu
 3. S celkovou cenou je zákazník zrozumený pri vyplňovaní objednávky, ešte pred jejím závazným potvrdením
 4. Kupujúci má právo stornovať odoslanú objednávku, alebo vrátiť tovar do 14tich dní od doručenia, viď. text bodu A o odstúpení od kúpnej zmluvy

C. Záväznosť objednávok

 1. Každá objednávka, ktorú kupujúci potvrdí, (tzn. stlačí tlačidlo POTVRDIŤ OBJEDNÁVKU), je považovaná za záväznú
 2. Objednávka je návrhom kúpnej zmluvy, ktorá vzniká dodaním tovaru. Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je vyplnenie všetkých predpísaných údajov a náležitostí v objednávkovom formulári.

D. Dodacie a platobné podmienky

 1. Tovar je odoslaný balíkom prostredníctvom prepravnej služby UPS. V prípade, ak nebude kupujúci zastihnutý, bude balík uložený v depe UPS po dobu šiestich dní. Tovar expedujeme vo väčšine prípadov okamžite, doručenie ku kupujúcemu trvá 1-3 dni.
 2. Kupujúci je povinný pri preberaní zásielky zkontrolovať stav zásielky (porušenie krabice, neporušenie pásky) a odmietnúť prevzatie neúplnej alebo poškodenej zásielky.
 3. Neúplnú, alebo poškodenú zásielku je nutné bezodkladne oznámiť predávajucému, spísať s dopravcom protokol o škode a tento do 24 hodín odoslať emailom predávajúcemu. Ak je prevzatie zásielky kupujúcim od dopravcu potvrdené podpisom v dokladoch dopravcu, na dodatočné reklamácie neúplnosti, alebo poškodenie zásielky nie je možné uplatniť žiaden nárok. V prípade, že čiastka nákupu bude vplyvom storna, alebo dobropisu apod., nižšia než je výška pre poštovné zadarmo, je prevádzkovateľ oprávnený si poštovné účtovať podľa cenníka alebo skutočných nákladov.
 4. Dopravcov a cenník dopravy nájdete tu.

E. Expedícia tovaru

 1. Objednaný tovar expedujeme zo skladu zväčša do 24 hodín po obdržaní objednávky. Doručenie tovaru k vám domov trvá zvyčajne 1-3 pracovné dni od vyexpedovania zásielky. U nadmerných zásielok môže dodanie trvať dlhšie (3-5 pracovných dní). V prípade predĺženia termínu, alebo v prípade že tovar je vypredaný, vás budeme samozrejme informovať.

F. Záruka a reklamácia

 1. Ak nie je stanovené inak, je štandardná záručná doba 24 mesiacov a riadi sa podľa Občianského zákonníka. V prípade zakúpenia tovaru fyzickou osobou, alebo právnickou osobou (na IČO) sa riadi podľa Obchodného zákonníka.
 2. Ak je nutné poslať tovar späť predávajucemu, je zákazník povinný tovar zabaliť do originálneho obalu. V prípade, že kupujúci originálny obal nemá, je povinný na vlastný náklad zaistiť obal nový, vyhovujúci nárokom prepravy. Kupujúci berie na vedomie, že v prípade nedostatočne chráneného tovaru pri preprave, nemusí byť reklamácia uznaná.
 3. V závislosti na druhu vád a na povahe tovaru, v súlade s právnymi predpismi platnými v SR, bude oprávnená reklamácia riešená výmenou tovaru, alebo vrátením zaplatenej kúpnej ceny.
 4. Predávajúci si vyhradzuje právo ukončiť obchodný vzťah s takým kupujúcim, ktorého reklamácie sú neúmerné, alebo jeho nákupy vykazujú špekulatívny charakter.
 5. Spotrebiteľ má možnosť využiť platformu riešenia sporov online. Kupujúci - spotrebiteľ môže na alternatívne riešenie sporu použiť platformu riešenia sporov online, ktorá je dostupná na stránke ec.europa.eu
 6. Podrobné informácie o vrátení, výmene alebo reklamácii nájdete tu.